RSS

Những yêu cầu về sức khỏe cần lưu ý khi xin visa Úc

10:00 25/08/2019

Điều lệ Di trú 1994 đã đưa ra các yêu cầu về sức khỏe đối với các đương đơn nộp hồ sơ xin visa Úc, chiếu theo Mục 4 của Tiêu chí Lợi ích Cộng đồng.

Chính phủ Úc đặt ra ba mục tiêu chính như sau:

1. Đảm bảo an toàn cộng đồng và bảo vệ người Úc khỏi các bệnh truyền nhiễm như bệnh lao

2. Đảm bảo người Úc luôn được tiếp cận với các nguồn cung ứng y tế đang bị thiếu hụt, chẳng hạn như cấy ghép nội tạng

3. Hạn chế chi tiêu cho các dịch vụ y tế và cộng đồng. Điều này được hiểu là chính phủ muốn đảm bảo sẽ không xảy ra rủi ro về sức khỏecộng đồng và khống chế chi phí y tế không tăng đột biến do khách du lịch và di dân nhập cư vào Úc.

Nhiều nhà vận động chỉ trích các mục tiêu này của chính phủ chỉ nhắm vào những người bị khuyết tật vĩnh viễn.

Họ cho rằng các mục tiêu này đã vi phạm quyền con người quốc tế và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật.

Trên thực tế, chính phủ đánh giá chi phí y tế dựa theo chính sách “ngưỡng chi phí đáng kể”. Các đương đơn xin visa là người khuyết tật hoặc có tình trạng bệnh lý sẽ không đạt yêu cầu. Theo SBS News, Úc đang cố định “ngưỡng chi phí đáng kể” ở mức $40,000.

Đối với những người xin visa tạm thời, chính phủ sẽ đánh giá chi phí y tế trong thời gian hiệu lực của visa.

Ví dụ, visa sinh viên thường có hiệu lực trong bốn năm, do đó chi phí y tế được dự đoán ở mức khoảng $12,000/năm. Nếu đương đơn bị đánh giá có chi phí y tế vượt mức này thì sẽ không đạt yêu cầu.

Đối với những người dưới 75 tuổi nộp đơn xin visa thường trú (PR), chi phí phát sinh được đánh giá có vượt ngưỡng cho phép hay không trong thời gian năm năm.

Đối với những người cao niên trên 75 tuổi nộp đơn xin PR, chi phí sẽ được tính trong thời gian ba năm.

Nếu có thắc mắc về cách nộp đơn và các điều kiện để xin visa, quý độc giả có thể liên hệ với trang web Y-Axis để được tư vấn thêm.