RSS
Tiền không mua được 'tìn h': 3 thập kỷ xây dựng ảnh hưởng tại Úc đổ vỡ, TQ nhận bài học đắng cay

Tiền không mua được 'tìn h': 3 thập kỷ xây dựng ảnh hưởng tại Úc đổ vỡ, TQ nhận bài học đắng cay

Hiếm có quốc gia nào đảo chiều thái độ đối với Trung Quốc mạnh mẽ như Úc chỉ trong một thời gian ngắn, tạp chí Foreign Policy (Mỹ) bình luận.