RSS
Hướng dẫn các bước cơ bản để mua xe cũ ở nước Úc

Hướng dẫn các bước cơ bản để mua xe cũ ở nước Úc

NSW Fair Trading phát hành đồng loạt bản hướng dẫn bằng 16 ngôn ngữ kèm video hướng dẫn mua xe hơi cũ bằng 6 thứ tiếng, để người di dân không rành tiếng Anh hiểu rõ các quyền lợi của mình khi mua bán tại Úc.