RSS

Victoria: Cảnh sát sẽ được trang bị camera trên người từ tuần này

13:00 12/09/2019

Trợ lý ủy viên Russell Barrett cho biết các camera gắn trên người sẽ tăng cường khả năng của cảnh sát ở khu vực phía Tây.

Cảnh sát ở các hội đồng thành phố Wyndham và Hobsons Bay sẽ bắt đầu đeo camera trên người kể từ tuần này.

Kết quả hình ảnh cho Victoria: Cảnh sát sẽ được trang bị camera trên người từ tuần này

Camera, được gắn trên đồng phục của mỗi nhân viên cảnh sát, sẽ được dùng để ghi lại hình ảnh và âm thanh. Các nhân viên cảnh sát thực hiện nhiệm vụ chung và các nhân viên cảnh sát tuần tra đường cao tốc, từ cấp trung sĩ trở xuống, sẽ được trang bị camera trong khi làm nhiệm vụ ở Wyndham và Hobsons Bay (bao gồm các đồn cảnh sát Altona North, Williamstown, Werribee và Wyndham North).

Sở Cảnh sát Victoria cho biết Sở sẽ bắt đầu cung cấp 11,000 camera cho các nhân viên cảnh sát vào năm tới, trong đó Wyndham và Hobsons Bay sẽ nằm trong số các khu vực tiếp theo được nhận thiết bị mới này.

Trợ lý ủy viên Russell Barrett cho biết các camera gắn trên người sẽ tăng cường khả năng của cảnh sát ở khu vực phía Tây.

Phát biểu với Star Weekly, ông nói rằng “Việc trang bị camera trên người lực lượng cảnh sát sẽ giúp tăng cường sự an toàn của cộng đồng, hỗ trợ việc thu thập bằng chứng, tăng cường sự an toàn và trách nhiệm giải trình của cảnh sát. Chúng tôi đã thực hiện đợt thí điểm đầu tiên vào tháng Tư 2018 và nhận thấy việc này đã mang lại hiệu quả tốt. Với kết quả đáng hài lòng này cùng với phản hồi tích cực từ cộng đồng, chúng tôi đang trong quá trình cung cấp các máy ảnh cho nhiều nhân viên cảnh sát hơn”.