RSS

Di dân được vô quốc tịch Úc tăng 88% năm qua

09:00 06/07/2019

So với con số khiêm tốn 70,000 đơn xin nhập quốc tịch được duyệt năm trước, thì hơn 132,000 đơn xin nhập quốc tịch được duyệt trong năm nay là một con số khiến di dân… hài lòng.

Thời gian chờ đợi để có quốc tịch Úc đã ngắn hơn, số lượng đơn đang xếp hàng chờ duyệt xét đã giảm, và số lượng đơn xin nhập quốc tịch Úc được chấp thuận năm nay đã tăng lên đáng kể, theo số liệu mới nhất Bộ Nội vụ công bố.

“Từ ngày 1 tháng Bảy 2018 đến 31 tháng Năm 2019, hơn 132,000 đơn xin nhập quốc tịch được duyệt, gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái chỉ 70,000 hồ sơ. Con số này cho thấy sự gia tăng 88 phần trăm,” Bộ trưởng Di trú, Quốc tịch, Dịch vụ Di dân và Đa văn hóa David Coleman cho biết.

Ông Coleman cho rằng các kết quả này có được nhờ một loạt cải cách mà Bộ Nội vụ thực hiện trong năm qua.

Những biện pháp này bao gồm thành lập lực lượng đặc nhiệm trong Bộ Nội vụ để tập trung vào các trường hợp phức tạp trong hồ sơ xin nhập tịch Úc, cải tiến hệ thống để tự động hóa các quy trình, và đầu tư $9 triệu đô la vào việc tuyển dụng và đào tạo thêm nhân viên, để bảo đảm các hồ sơ được giải quyết hiệu quả nhất có thể.

“Kết quả của các biện pháp này là số lượng đơn xin nhập quốc tịch trong tay chúng tôi giảm còn khoảng 222,800, so với gần 250,000 vào năm ngoái. Con số này dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm.

“Chúng ta đang sống ở một quốc gia mà nhiều người khác muốn là một phần trong đó, chính phủ đã đầu tư rất nhiều để đáp ứng với nhu cầu này, đồng thời bảo vệ an ninh và tính toàn vẹn của hệ thống, để chắc chắn rằng chỉ những trường hợp hợp pháp được chấp thuận,” Bộ trưởng Coleman nói.

Nguồn: Sbs.com.au